Sterrenbeeld De Leeuw

Het sterrenbeeld ‘De Leeuw’

De dierenriem komt voor in de bijbel (Amos 5,8; Job 9,9 en Jesaja 13,10). Omdat ik gelovig ben heb ik één van de twaalf symbolen van bijbelse dierenriem gekozen, namelijk ‘de Leeuw van Judah’

De cirkel waar de leeuw op staat is van zink gemaakt en staat symbool voor de gehele wereld en voor de oneindigheid, want aan de cirkel is geen begin of een einde. De Leeuw komt ongeveer 130x voor in het Oude Testament en springt als het ware uit de cirkel de toekomst in als een verwijzing naar de Messias. De cirkel is als je goed kijkt aan de boven en aan de onderkant ingeduwd waardoor dit eigenlijk een ellips vorm aanneemt. Deze ellips vorm is de ellips waar de aarde om de zon draait. Ook draait de aarde in een ellips rond haar as.

De twee cirkels zijn door middel van 8 bouten aan elkaar verbonden. Het getal staat in de bijbel symbool voor de Messias*1.

Op de ene cirkel staat 7 maal het symbool het leeuw-teken. Op de andere cirkel staat 7 maal het woord Yehudah gegraveerd in het Hebreeuws*2. Het getal 7 staat symbool voor compleetheid en volmaaktheid en geeft Heiligheid van God aan.

*1. Judah is één van de 12 stammen van Israël die het teken van de leeuw met zich meedraagt. De andere 11 stammen ieder een ander teken. Judah heeft het symbool Leeuw gekregen doordat Juda´s vader Jacob Judah zegende met de woorden: Judah is een leeuwenwelp! Want jij bent van de roof opgeklommen, mijn zoon! Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan (Gn. 49,9).

*2. Het getal 8 staat voor de Messias, dat betekent ‘de gezalfde’. Acht is in het Hebreeuws (sjemonee) en is afgeleid van (sjemen) dat olie betekent. Overgoten met olie werd gedaan bij een koning of priester, de gezalfde. Gezalfde is in het Grieks christus. Ook het Grieks kent een getal aan een letter toe. Jezus heeft in het Grieks als getalswaarde 888.

Voor korte filmpjes laat ik op You Tube zien hoe een sculptuur met het thema “Dierenriem” tot stand komt.

Op de volgende links zijn er een drietal filmpjes te zien waar het maken van het sculptuur door mijzelf wordt toegelicht.