Plus One

Waarom Engelse kunst?

Ik heb bij de manifestatie Plus One voor Engelse kunstenaars gekozen, omdat er in Engeland een lange traditie bestaat van houtgravures en houtsnijden of te wel ‘printmaking’.

uitnodigingskaart voor de Plus One tentoonstellingDe traditie printmaking spreekt mij enorm aan omdat ikzelf al sinds de academie Minerva al met hoogdruk bezig ben. Het is een specialisatie van mij geworden! Dat komt mede door de vele contacten die ik in Engeland heb opgedaan. Ook het samenwerken met Engelse woodcutters verrijkt mijn kennis en techniek. De Engelse invloed geeft een relatie tot mijn werk. Zelfs tot aan het thema toe. Het is voor mij een leerproces. Mijn blik verruimt door mijn buitenlandse contacten. Ik krijg daardoor een wijdere visie.

Omdat ik voorzitter ben van de kunstkring De Ploeg is het naar mijn aanzien een zeer goede promotie voor Nederland – Engeland. Dus ook Groningen – London. Het slaat een brug tussen beide landen – beide steden. Het verstevigt de relaties onderling. U moet weten dat de stad Groningen bekent staat als ‘grafiekstad’. Juist om die reden is dit project een enorme promotie om hier aandacht aan te besteden. Juist omdat er in de ploeg een groot aantal grafici zijn, is manifestatie en expositie een belangrijke factoor tot de relatie van onze grafiek. Door de manifestatie ‘Plus One’ wil ik Groningen in een wijdere context plaatsen.

De Engelse kunstenaars hebben op hun beurt ook weer de nodige contacten. Phill Ritson, Simon Burns en Denise Wyllie geven beide les op een kunstacademie en Phill Ritson heeft de algehele leiding over de grafiekafdeling. Het is goed om te weten dat ik samen met Denise Wyllie aan het Project ‘Angels at Lee Valley project’ heb meegewerkt. Dit typerend Engelse grafiekproject had de afmeting van 80×80 meter (zie portfolio). Denkt u maar aan bijv. de ‘White Horse’. Dit project heeft in o.a. de krant The Guardian gestaan maar ook heeft de BBC dit uitgezonden en Printmaking Today heeft ook aandacht aan besteed. Dit zeer hoog aangeschreven magazine heeft als hoofdredacteur Anne Desmet… u raad het al want zij doet ook mee aan dit project. Voor de rest is het goed om te weten dat Anne Desmet en ik lid zijn van de ‘Print Makers Council’ (PMC), London. Wij hebben vele tentoonstellingen in Engeland and oversea’s (d.i. de rest v.d. wereld).

Waarom deze expositie?

Ik samen met Simon Betts Ik heb deze manifestatie georganiseerd omdat ik het contact met de Engelsen wil aanhalen.

Er bestaat een traditie in Groningen van hoogdrukkers inclusief mijzelf. Deze mensen doen aan hoogdruk en ik wil op deze wijze de techniek van het hoogdrukken onder de aandacht brengen.

Het Ploeghuis ligt zeer centraal in de stad en is laagdrempelig voor een groot publiek. Omdat ik de voorzitter van de ploeg ben lijkt het mij een verrijking om internationale contacten te leggen. De presentaties die plaats vinden in het Ploeghuis met de nodige lezingen en workshop(s) getuigen van het enorme aanbod van de Engelsen. Ze zullen spreken over de Engelse traditie in de Engelse Grafiek. Plus… Engelse kunst in het algemeen!